قیمت خرید بیت‌کوین : 335,060,000 ریال
قیمت فروش بیت‌کوین : 309,504,576 ریال

خطایی در سیستم رخ داده است

عملیاتی که در حال انجام آن بودید تکمیل نشده است. لطفا برای حل مشکل دوباره امتحان کنید.